Korrigér plassering av Torridal kirke

Søk etter sted:
(Endrigen må godkjennes før posisjonen oppdateres på kartet.)